23/12/13

ΚΟΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ - Η Δυαδικότητα ως Ευκαιρία για Απελευθέρωση.-

 Wassily Kandinsky Several Circles, 1926
Ένας Κόσμος εμπεριέχεται μέσα σε έναν άλλο Κόσμο.
Όπως οι Πλανήτες ανήκουν σε ένα περιστρεφόμενο
Ηλιακό Σύστημα ενώ το ίδιο το Σύστημα
ανήκει σε ένα Γαλαξία κ.ο.κ.

Σφαίρες και Υποσφαίρες: 

Οι Υποσφαίρες συγχωνεύονται με άλλες

  ως "Ομοιοκραδασμικά Σύμπαντα" 
[κυρίως τα Σημεία Τομής τους είναι 
Απολύτως Συμβατικά μεταξύ τους].Τα Σημεία Τομής σημαίνουν πως 

τα Όμοια Έλκονται.
= [π.χ. άνθρωποι με κοινές πεποιθήσεις].


 Πότε τα Αντίθετα Έλκονται...;!

Και Πότε τα Όμοια Έλκονται;!


Πως;! Γιατί;!


Έλκονται οι άνθρωποι 

με Συμπληρωματικούς Διδακτικούς

 Ρόλους μεταξύ τους:

Θύτης + Θύμα ή Γιανγκ + Γιν

=> Σκληρή Γυναίκα + Υποχωρητικός Άνδρας

 => Θάρρος + Ντροπή

=> Ανομία + Θρησκευτικότητα κ.α.

ή

ο Κλέφτης κάνει παρέα με τον Κλέφτη

ο Παντρεμένος προτιμά κλεφτά την παρέα μιας Παντρεμένης

ο Αθλητής κάνει παρέα με Αθλητές κ.ο.κ....Όλοι οι Κύκλοι - Κόσμοι - Ρόλοι Συνυπάρχουν, Ζουν, 
Διαδρούν, Έλκονται, Απομακρύνονται, εκφράζονται,
 ανάλογα με τη Δράση => Αντίδραση

Όπως είναι ο "Θερισμός" μετά από μία "Σπορά" κ.ο.κ.

 Ένα ακόμη παράδειγμα...

Ο Άνθρωπος απαρτίζεται από το Φυσικό και τα «Λεπτά Σώματα».
Τα Σώματα αυτά απαρτίζουν τρόπον τινά το "Λεπτό Σώμα".

Ο Νους – Νοητικό Σώμα είναι ένα από αυτά τα «Λεπτά
Σώματα» όπως Συναισθηματικό = Αστρικό Σώμα /
Ενεργειακό Σώμα = Ζωτική Ενέργεια.

Όλα βρίσκονται αλληλένδετα μεταξύ τους 
και εκφράζονται ανάλογα με την ποιότητα 
έκφρασης ενός Ανθρώπινου Πολυσύμπαντος.

Τα Σώματα έχουν μία «Ανώτερη Όψη» 
και μία «Κατώτερη Όψη».

Η Ανώτερη Όψη εκφράζεται μέσα από τις Έμφυτες 
Αρετές,τη φυσική τάση προς την Ηθική Υπαρξιακή 
Δεοντολογίαπου αφορά στον Έμβιο - Έμψυχο Υπαρξισμό 
και όλα μαζί λειτουργούν πλέοντας αργά ή γρήγορα 
στον Ωκεανό της Συμπαντικής Νομοτέλειας,
των Συμπαντικών και Φυσικών Νόμων.


Οι Φυσικοί Νόμοι αφορούν στον Κόσμο μας 
[Δυαδικότητα - Ύλη].

Οι Συμπαντικοί Νόμοι αφορούν σε όλους τους Κόσμους – Σφαίρες – Διαστάσεις, ενώ προσαρμόζονται σε κάθε Κόσμο ανάλογα 
με το Επίπεδο Εξέλιξής του.


Οι Δια-Συμπαντικοί Νόμοι είναι Οικουμενικοί & αφορούν
την Πανδημιουργία.Οι Κατώτερες Όψεις των Λεπτών Σωμάτων - αλλά 
και του Φυσικού Σώματος, εκφράζονται όταν καταπατώνται 
αρχικώς οι Φυσικοί Νόμοι κι άρα οι Συμπαντικοί.


Όταν όμως εφαρμόζονται όλοι οι Νόμοι κατά το δυνατόν,
τότε Ανθίζουν οι Ανώτερες Όψεις.

Ο Άνθρωπος έχει ένα Πυρήνα, το Κέντρο της Ύπαρξής του.

Το οποίο πέμπει επίσης σε Ανώτερη Δονητική ή Κατώτερη.Αυτό το Κέντρο είναι η Καρδιά του.


Η Καρδιά του Ανθρώπου μπορεί να είναι «Ανοιχτή» 
ή «Κλειστή»Όταν είναι Ανοιχτή δονείται στην Ενέργεια 
της Αγάπης κι έτσι συνδέεται προεκτατικά με την Ψυχή.

Αυτό σημαίνει ότι ζωντανεύουν οι Ανώτερες Όψεις
του Συναισθηματικού Σώματος.


Όταν ο Άνθρωπος σκέφτεται με την Καρδιά του, ενεργοποιεί
τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αυτόματα λειτουργεί
η Ανώτερη Όψη του Νοητικού Σώματος 
που είναι το Πνευματικό Σώμα.


Το Πνευματικό Σώμα για να λάμψει και να φωτίσει 
την Ύπαρξη πρέπει πρωτίστως να λάβει το Σπινθήρα της Φώτισης 
από την Ενεργοποιημένη Ψυχήη οποία έδωσε «κάλεσμα» 
στην Καρδιά ώστε να την ακούσει.


Οι Ανώτερες Όψεις των Λεπτών Σωμάτων βρίσκονται στις
Ανώτερες Διαστάσεις της Πανδημιουργίας, ενώ οι Κατώτερες
Όψεις στις Κατώτερες Διαστάσεις – μεταξύ 3ης και 4ης.


Η 3η είναι η δική μας - Δυαδικότητα / Ύλη.


... Άρα, την ίδια στιγμή ο ίδιος ο Άνθρωπος βρίσκεται σε 2 Μέρη!
Κι αναλόγως Υπερτερεί η Όψη την οποία αυτός Υποστηρίζει.
Την ίδια στιγμή λοιπόν ο Άνθρωπος είναι Πολυδιαστασιακός.


Το κλειδί για τη Φώτιση της Ύπαρξης βρίσκεται στην Καρδιά.
[Για να Υπερτερήσει ο Φωτεινός Εαυτός].


Το Πνεύμα – Φώτιση – Πνευματικός Κόσμος, επικοινωνεί 
με την Οντότητα «Άνθρωπος» μόνο δια της Ανοιχτής Καρδιάς.


Ο Πνευματικός Κόσμος του Αείζωου Φωτός 
και της Αείζωης Αγάπης επικοινωνεί μόνο μέσα από την Αγάπη.
Ουδέποτε αυτός επικοινώνησε μέσα από μία Κλειστή Καρδιά.

Μέσα από μία Κλειστή Καρδιά δρουν κι επικοινωνούν αποκλειστικά 
οι Κατώτερες Όψεις των Λεπτών Σωμάτων με αποτέλεσμα 
να προσεγγίζουν την Ύπαρξη Κατώτερα Σκοτεινά Πνεύματα 
τα οποία εξωθούν σε Σκαιές Έξεις και Πάθη. 

Ώστε η Ύπαρξη – Άνθρωπος βιώνει τον κατακερματισμό 
και την αποσύνδεση του Ενιαυτού, διοικείται από Κατώτερα Πνεύματα, εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στις ηδονές, 
υπο-λειτουργεί στις Κατώτερες Δονήσεις οι οποίες είναι 
συνδεδεμένες με τη «Βαριά Ύλη», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό 
μεταφορικά ή φυσικά.

Οι Ασθένειες είναι η εμφανέστερη Απόδειξη 
της Υπο-λειτουργίας  ενός κατά τα άλλα Τέλειου Πολυσύμπαντος, που είναι ο Άνθρωπος.

Το Κατώτερο Νοητικό Σώμα στέλνει σήματα στο Κατώτερο
Συναισθηματικό Σώμα κι αντίστροφα. Κι έτσι η μιαρότητα
ή η Υγεία όλων των τύπων έχουν αντίκτυπο στο Φυσικό Σώμα.


Ο κυριότερος λόγος δημιουργίας των Ασθενειών είναι 
ο Φόβος της Αγνωσίας περί του Οντολογικού Υπαρξισμού.


Η απουσία περί του Α-Ληθινού «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».


Αυτό είναι ένα πετυχημένο σχέδιο στον Κόσμο μας,
ο οποίος διοικείται επί χιλιετίες από το Σκότος.

Ωστόσο, καλούμαστε μόνοι μας να αφυπνιστούμε 
από τον Πνευματικό Θάνατο στον οποίο έχουμε υποβληθεί, ακούγοντας τη Φωνή, το "Κάλεσμα της Ψυχής" μας…

Το Φως και το Σκοτάδι συνυπάρχουν ώστε 
δια της Σύγκρισης να αντιλαμβανόμαστε την Αξία έκαστου.

Η Πνευματική Αφύπνιση που σημαίνει την Ανάσταση 
από τον Πνευματικό Θάνατο, είναι το κάλεσμα του Θεού μέσα μας 
δια της Φωνής της Ψυχής, η οποία μας καλεί να περάσουμε 
όλες τις εξετάσεις – δοκιμασίες....


Ώστε να αφυπνιστούμε... 
Αντιλαμβανόμενοι αρχόμενα ότι η 3η Διάσταση, 
η Δυαδικότητα, δεν είναι άλλο από ένα 
Θέατρο Μεταμφιεσμένων Ηθοποιών 
σε διδακτικούς ρόλους.Ο Απεγκλωβισμός της Ψυχής από το Υπαρξιακό 
Σκοτάδι πραγματοποιείται όταν Αποκωδικοποιείται 
το «Θέατρο Σκιών» και «Μεταμφιεσμένων»!


Ο Χριστός είπε: «Πρέπει πρώτα να πεθάνεις για να ζήσεις…»


Τι σημαίνει αυτό;!


Η ''Προσυμφωνημένη Μεταμφίεση'' σημαίνει τη Λήθη 
και το Θάνατο του Πνεύματος, με σκοπό αυτό να Αφυπνιστεί 
ξανά μέσα από Ειδικές Δοκιμασίες στην Ύλη...Το [Ανώτερο] Πνεύμα οφείλει να Συνδεθεί ξανά με την Ψυχή.

Πίσω από τον Ηθοποιό βρίσκεται μία Α-Λήθεια…

Πίσω από τη Σκοτεινή Πλευρά αυτού του Κόσμου βρίσκεται
η Α-Λήθεια. *[Α-Λήθεια = Έξω από τη Λήθη = Σκοτάδι /Αγνωσία 
– Έξω από τη Φώτιση].


Η Α-Λήθεια είναι η Φώτιση…


Πίσω από τον «Κακό» υπάρχει μία Ψυχή που διδάσκει…

Πίσω από τον Εγκληματία βρίσκεται ένας Άνθρωπος
που δε γεύτηκε ποτέ το χάδι και τη στοργή της μητέρας,
της οικογένειας.

Πίσω από τον Άκαρδο Εκδικητή υπάρχει η Κραυγή Απελπισίας 
για Αγάπη.

Πίσω από το Δημαγωγό βρίσκεται μία Καταπιεσμένη, 
Απωθημένη Χαμηλή Αυτοεκτίμηση.

Πίσω από τον Εξουσιαστή βρίσκεται η Άρρωστη Ανάγκη
Εξουσιασμού! Βαθειά μέσα του εύχεται κάποιος [γονιός] 
να του είχε βάλει κάποτε ένα μέτρο - «φρένο». 
Αυτό το φρένο λέγεται αλλιώς Αιδώς - Ντροπή - Ηθική.

Πίσω από τον Εραστή ή την Ερωμένη που πληγώνουν 
τους εραστές τους, βρίσκεται ένα Φοβισμένο Αγοράκι – Κοριτσάκι 
το οποίο Πρόδωσε κάποτε τον Εαυτό του λόγω Χαμηλής Αυτοεκτίμησης, επειδή δεν έλαβε κάποτε Αποδοχή. 
Έδωσε πράγματα σε ανθρώπους που δεν τα κέρδισαν καν επάξια. 
Και τώρα προδίδει αυτούς που προδίδουν τον Εαυτό τους…

Γιατί Δεν Μπορεί να Μεταστοιχειώσει ούτε ο Θύτης, 
ούτε το Θύμα τη Χαμηλή Αυτοεκτίμηση σε αγάπη για τον Εαυτό, 
άρα σε Αυτάρκειακαι αίσθημα Ολοκλήρωσης.

Και για όσο αυτοί Δε Θεραπεύονται μέσα τους, θα Έλκει ο Ένας 
τον Άλλο… [Τα Όμοια Σύμπαντα σε Ρόλους Αλληλοδιδακτικούς].

Πίσω από το Σκληρό Γονιό βρίσκεται ένα Κακοποιημένο Παιδί 
που δεν μπόρεσε να αντέξει τον Πόνο και να τον Μεταστοιχειώσει 
σε Αυτοεκτίμηση, Αγάπη.

Πίσω από την Κακιά Πεθερά και Καταπιεστική Μάνα, βρίσκεται 
η Γυναίκα που γεύτηκε την Απόρριψη από το Σύζυγο. 
Ούτε αυτή είχε Υψηλή Αυτοεκτίμηση, άρα Τιμωρεί ιδίως 
αυτούς – αυτές που την έχουν ή που έχουν Αγάπη μέσα τους 
και την Εκπέμπουν αβίαστα.
Ουσιαστικά τιμωρεί έτσι και πάλι τον Εαυτό της…

Πίσω από τη Ζηλοφθονία - Μνησικακία, την Κλοπή,
την Εξαπάτηση, την Προδοσία, την Εκμετάλλευση,
βρίσκεται μόνο ο Φόβος.

Ο Φόβος της Αγνωσίας του Ενιαυτού.


Οι Κατώτερες Όψεις των Λεπτών Σωμάτων 
υπηρετούνται μόνο από τους «Τυφλούς» 
που μονίμως Φοβούνται…


Ο Φόβος είναι το Πνευματικό Σκοτάδι και η Απουσία
της Αγάπης. Η οποία είναι το ίδιο το Πνευματικό Φως
το οποίο καθοδηγεί την Ύπαρξη…Η Μεγαλύτερη Ασθενική Μάστιγα όλων των εποχών 

στον Πλανήτη Γη είναι η ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ.


Και καλείται ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ, επειδή κάθε Άνθρωπος 
οφείλει να ΑΥΤΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ο ίδιος τον ΕΑΥΤΟ του.


Αυτό σημαίνει πως πρέπει να Αναγνωρίσει το Θεό μέσα του!

Άρα και μέσα σε κάθε Έμβιο και κυρίως Έμψυχο Ον….

Ο Αυτοσεβασμός – Αυτοεκτίμηση – Βίωμα Αγάπης, 
είναι η εμπειρία η οποία ενεργοποιείται μόνο μέσα 
στην Ανοιχτή Καρδιά του ατόμου.

Αυτό σημαίνει, την Καρτερικότητα κι Αυτοθυσία,
όταν τα πράγματα είναι αδύνατον να αποκωδικοποιηθούν.


Το Άδικο είναι μόνο φαινομενικά άδικο.
Γιατί κάθε ηθοποιός κρύβει πίσω από τη μάσκα του 
ένα λαμπερό Άγγελο.

…Αυτός που με «Σκοτώνει», θέλει να με κάνει Πιο Δυνατό.

…Αυτός που με Μισεί, θέλει να με κάνει να Αγαπήσω 
τον Υπέροχο Εαυτό μου.

…Αυτός που με Συκοφαντεί, θέλει να Μείνω Σταθερός 

μες στην Ολοφάνερη Λαμπερή Αυταξία μου.

…Αυτός που με Εξαπατά, θέλει να μου θυμίσει ότι δεν ήμουν 
και δε θα γίνω ποτέ τόσο «Μικρός / Μικρή».

…Αυτός που με Φθονεί, θέλει να μου θυμίσει ότι δε βλέπω κανέναν 
Άνθρωπο ως Απειλή, Δε Φοβάμαι, ώστε να νιώθω έτσι για κάποιον.


Όλοι οι "Κακοί", είναι στην ουσία Αρωγοί που Εργάζονται 

για το Καλό μου...
Δε σκοτώνω,

δε μισώ,

δε συκοφαντώ,

δεν εξαπατώ,

δε φθονώ,

…επειδή έχω Υψηλή Αυτοεκτίμηση.Αυτό σημαίνει ότι λειτουργώ πάντα με φάρο την Ανοιχτή Καλοπροαίρετη Καρδιά μου η οποία ραδιοβολεί 
το Φως της Ψυχής μου.

Έχοντας έτσι ανάψει το Σπινθήρα του Θεού μέσα μου
βιώνω την Ύψιστη Μορφή Αγάπης για κάθε πλάσμα,
που είναι η ΣΥΜΠΟΝΙΑ.


Γιατί σε κάθε Έκφραση της Ζωής βλέπω το Θεό.
Και πίσω από κάθε Φοβισμένο Ηθοποιό βλέπω το Θεό,
έστω κι αν εκείνος αδυνατεί να τον δει μέσα του.

Και τον ευχαριστώ που ανέλαβε ένα τέτοιο ρόλο 
για να μου διδάξει την Αξία της Ύπαρξης μέσα από τη Φώτιση.

Ακόμη και μέσα από κάθε Θυσία που υπέστην, Εξαγνίστηκα, Αναγεννήθηκα κι Ανυψώθηκα στη Φώτιση του «Είναι»!

Είδα με τα «Μάτια» μου το Θεό Μέσα Μου κι Ευαρεστήθηκα...

Και Κατανόησα… Και Συμπόνεσα...

Λειτουργώντας σταθερά στο Φως είμαι μόνο Υγιής 
σε κάθε Έκφραση του Είναι μου. Ζω στην Ανώτερη Έκφρασή του.
Συν-Δέομαι με τις Ανώτερες Σφαίρες όπου κι εκεί υπάρχω
και Ζω. Συνδέομαι με τον Πολυδιαστασιακό μου Ενιαυτό.


Αποκωδικοποιώ αυτά που πάντοτε ένιωθα βαθιά μέσα μου,
ως τις πραγματικές απαντήσεις για κάθε παράλογο Θέατρο 
αυτού του Κόσμου.


…Λένε ότι οι Παλιές Ψυχές είναι πιο Σοφές και κάνουν 
λιγότερα λάθη, έχουν περισσότερη Καλοσύνη επειδή 
σμιλεύτηκαν σε Σκληρά Μαθήματα σε προηγούμενες 
εμπειρίες δια μέσω των Ενσαρκώσεων.

Θέλω να πιστεύω ότι και οι Νέες Ψυχές μπορούν 
να διδαχτούν γρηγορότερα την «Αποκωδικοποίηση» 
του Θεάτρου στο οποίο συμμετέχουν ως οι Μεγαλύτεροι 
και πιο Σκοτεινοί Πρωταγωνιστές του.

Μέχρι τώρα δεν αποδείχτηκε αυτό.

Αλλά θέλω να το πιστεύω.

Γιατί ως Δημιουργός Πραγματικοτήτων οι οποίες όμοιες πραγματικότητες ελκύουν η μία την άλλη και συμπορεύονται, 
θέλω με την Ενέργεια της ενόρασης αυτής, να δημιουργήσω 
έστω το πρώτο εύφορο έδαφος, τα θεμέλια για αυτή τη νέα 
σφαίρα όπου μέσα της μπορεί να αναπτυχθεί 
ένα Νέο Είδος Ανθρώπου.

Όχι του «Μετανθρώπου της Χρυσής Εποχής» που έρχεται.
Αλλά του Ανθρώπου ο οποίος στη δική του Σφαίρα καλείται
να κάνει το Προσωπικό του ανάλογο 
«Κβαντικό Άλμα» εις Ανώτερα.

Οι Σφαίρες - Κύκλοι - Κύκλοι μέσα σε άλλους άλλους Κύκλους, δύνανται να Αναβαθμίζονται και να Μεταπηδούν σε Ανώτερους Κύκλους - Σύμπαντα - Διαστάσεις...

Η Επανάληψη είναι η Μητέρα της Μάθησης.

Κάποιος που έμαθε νωρίτερα μπορεί να σου δείξει ένα 
συντομότερο δρόμο για να εκπληρώσεις το Σχέδιο 
της Ψυχής σου.

Μην υποτιμάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις και τα πολεμάς.

Κάνε τη διαφορά.

Άκουσε μία φορά μονάχα έστω ανοίγοντας την Καρδιά σου.

Θα εκπλαγείς όταν ανακαλύψεις ότι υπάρχει και άλλη
Πραγματικότητα - Σφαίρα – Διάσταση – Ανάσταση,
πέρα από την ''Εμφυαλωμένη Αντιπραγματικότητα"
που σου δίδαξαν ως 'σωστή' και 'μοναδική'...

Θα εκπλαγείς όταν διαπιστώσεις ότι η ζωή που ζούσες 
δεν ήταν Ζωή αλλά Θάνατος.

Υπάρχει κάτι Ανώτερο από αυτό που ζεις - Κατάκτησέ το!

Τότε θα καταλάβεις το Χριστό κι αυτούς που ως τώρα τους φθονούσες. Τίποτα δε συμβαίνει αποκλειστικά 
και μόνο για κακό. Τα πάντα εξάγουν μόνο 
ένα καλό συμπέρασμα, δίδαγμα.


Η Οπισθοδρόμηση στην Εκδικητικότητα και το Μίσος μετατρέπει 
τον Κύκλο - Κόσμο κάποιου σε Πνιγηρή Φυλακή που ολοένα 
συρρικνώνεται.Υπάρχουν Μικρές Σφαίρες & Μεγάλες Ευρύχωρες Σφαίρες.

Τα πάντα είναι θέμα Συνειδητότητας.

Που αξιώνεις τον Εαυτό σου να ζει και με ποιους 
να συγχρωτίζεται;!

Αν Φυλακίστηκες σε 'Στενές Σφαίρες' και Συνδέθηκες 
με άλλες Όμοιες ή Παράταιρες, ήταν μόνο 
για να Συγκρίνεις και να Διεκδικήσεις
κάτι Ανώτερο - Αν Θες...

Μπορείς να Αλλάξεις Υπαρξιακή Σφαίρα από Επιλογή...

Έχεις αυτό που Αυταξιώνεις στον Εαυτό σου.
Κανείς δε φταίει για ότι μας συμβαίνει.

Όσο συντομότερα το αντιληφθούμε έτσι άμεσα 
θα ολοκληρωθεί το μάθημα.


Θα καταλάβεις τον Εαυτό σου και θα κλάψεις 
όταν αντικρίσειςτο Αληθινό και Ταπεινά 
Βασιλικό Μεγαλείο σου…

Θα δεις ότι είσαι Φως εκ Φωτός. 
Και μέσα σε ένα Φαινομενικά Άδικο Κόσμο θα είσαι αυτός / αυτή 
που θα κάνει τη Διαφορά μέσα σε μία Όμοια Ομάδα Ανθρώπων 
και θα την αλλάξει, επειδή άλλαξε απλά πρόσημο [-] >> [+]. 


Και με αυτό τον τρόπο οι Κόσμοι Αναβαθμίζονται 
και Μεταπηδούν Κβαντικά σε Ανώτερους 
Κόσμους - Σφαίρες. Επειδή εσύ, εγώ, άλλοι, 
Αναβαθμιζόμαστε ως τα Ηλεκτρόνια 
που Μεταστοιχειώνονται σε Φωτόνια.


Και αλλάζουμε Στιβάδα. 
Περνάμε 'από Ανάσταση σε Ανάσταση'.

Για να συναντήσουμε Νέα Ομοιοκραδασμικά Σύμπαντα 
και να απολαύσουμε πλέον τη Ζωή μαζί. 
Όχι πια άλλο ένα Σκληρό Μάθημα.Το Μάθημα θα Διαρκεί Μέχρι να το Μάθεις.Τελικά μόνο ο Καλός είναι Δυνατός.


Και ο Δυνατός Αξίζει να βρίσκεται Ψηλά 
- γιατί το Επιλέγει.Κατά βάθος ο Καλός ήταν από πριν Καλός 
και σπανίως αυτό συμβαίνει από Επιλογή.
Αλλά συμβαίνει και αυτό...Η Μέγιστη Υπέρβαση Όλων είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.Και τελικά… Φώτιση χωρίς Αγάπη, δεν υπάρχει.-Με αγάπη, Φίλις Χρυσού 

[Αndromeda Galactica]


*Tα συγγράμματά μου υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο με την πρόσθεση των συνδέσμων
και του ονόματός μου. Ευχαριστώ για την κατανόηση.